Site Loader

Výměna hardwarových částí systému ať už z důvodu životnosti, poruchy nebo vnějšího poškození je operace, která vyžaduje nemalé servisní náklady. Systém Logimic Light nabízí nástroje, které snižují náklady na servisní operace tím, že je zjednodušují a automatizují.

Záloha gateway a sítě

Po instalaci svítdel a gateway formou automatického zprovoznění s následnou lokalizací se provede záloha gateway a IQRF sítě. Tato záloha obsahuje nejen konfiguraci gateway, ale také kompletní topologii IQRF sítě.

Pokud dojde k výměně gateway, jednoduchým obnovením zálohy se tato nová gateway nakonfiguruje tak, že funguje zcela stejně jako gateway předchozí. Není tedy potřeba provádět opětovné nastavení a konfigurace sítě a gateway.

Speciálním případem je záloha provozních dat, například doba svícení, stav jednotlivých světel atd.. Tato data jsou průběžně odesílána na cloud kde jsou ukládána. Pokud však dojde k výpadku internetového spojení, je iniciováno jejich automatické zálohování.

To znamená, že gateway vešekerá data která měla odejíd do kloudu a nodešla ukládá lokálně. Po obnovení internetového připojení pak zajistí odkomunikování záloh tak, aby data nechyběla.

Automatický provisioning

Každá řídicí gateway která je připijena do systému má ověřenou identitu a používá zabezpečenou (šifrovanou) komunikaci. Prakticky to znamená že má instalován certifikát který je použit při komunikaci s kloudovým systémem.

Logimic Ligh je vybaven automatickým provisioning mechanismem, kdy vyřízení certifikátu, jeho nastavení a vykomunikování s kloudem proběhne zcela automaticky. Stačí jakoukoliv novou gateway Logimic Light připojit k internetu a během několika sekund je tato gateway přiřazena do systému a nastavena.

Výměna svítidla

Fyzická výměna LED svítidla z hlediska Logimic Light znamená dvě možnosti. Buď nové svítidlo nahrazuje původní a přebírá tak historii svícení původního, nebo jde o zcela nové svítidlo s vlastní historií a původní v systému zůstává.

V obou případech se jednoduše přidá do systému pomocí Automatického zprovoznění a provede se příslušné přemapování adres.

Post Author: Michal Valny