Řízení, respektive software který řídí celou soustavu je distribuovaný na více vrstvách. Základní vrstva je v samotných svítidlech, řízení svítidel v jednotlivých lokacích a vykonávání programu provádí řídicí gateway a centrální řízení, sběr dat a analýzy dat jsou soustředeny v cloudu.

Smart řízení veřejného osvětlení

Systém řízení veřejného osvětlení je přístupný přes webový portál prostřednictvím internetového prohlížeče z libovolného počítače či tabletu. Systém poskytuje rychlý přehled o světelných lokacích a indikace poruch.

Řídicí aplikace chytrého osvětlení.

Světelný bod

Každý světelný bod má svou kartu kde je možné ho ovládat (zapnout, vypnout, nastavit intensitu a další), ale také zaznamenávat poziční, montážní a provozní parametry.

Řídicí panel pro ovládání světel veřejného osvětlení.

Lokace

Jednotlivé světelné body jsou sdruženy do tzv. lokací, což jsou zóny jako například ulice, části města, průmyslové komplexy a další, které mají společný řídicí program (noční profil). Všechna světla v dané lokaci lze také manuálně ovládat a to hromadně přes ovládání lokace.

Lokace také zobrazuje mapu s vyznačenými světelnými body.

Lokace znízorňující polohy světel pouličního osvětlení.

Program

Lokaci lze přiřadit tzv. program svícení veřejného osvětlení, který spočivá v automatické změně intensity svícený v různých časových intervalech. Obvykle se nastavuje nižší intyenzita v pozdních nočních hodinách a naopak vyšší intenzita k ránu.

Programování se provádí formou jednoduché tabulky, kde je daná změna programu reprezentována časem a příslušným přákazem.

Jednoduché programování veřejného osvětlení.

Statistika

Systém řízení veřejného osvětlení poskytuje celou škálu statistik. Například statistiku svícení lze zobrazit jak pro celou lokaci, tak pro jednotlivé světelné body.

Statistiky provozu veřejného osvětlení.

Mohlo by vás zajímat

Výměna hardwarových částí systému ať už z důvodu životnosti, poruchy nebo vnějšího poškození je operace, která vyžaduje nemalé servisní náklady.
V Logimic Light systému pro řízení veřejného a venkovního osvětlení představujeme funci pro automatické zprovoznění veřejného osvětlení. Tato funkce výrazně
V dřívějších dobách, kdy veřejné osvětlení bylo tvořeno obrovskými lampami s halogenovými nebo sodíkovými výbojkamy řízenými hodinami nebo soumrakovými čidly,
Společně s firmou Q-EL PRO, dodavatelem LED svítidel venkovního osvětlení, jsme provedli nasazení systému v městečku Jirkov u Chomutova. Instalováno
Zónou se rozumí město, část města, ulice, průmyslový komplex a další oblasti, kam přiřadíte vaše lampy. Výhodou je že je
Pokud si objednáte gateway a rádi byste připojili své nové lampy, zde je jednoduchý postup jak to ho dosáhnout prostřednictvím
Přístup do systému je možný z jakéhokoliv počítače či tabletu prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Podporované internetové prohlížeče: ChromeFirefoxOpera Adresa systému

Manuál

V tomto návodu si ukážeme, jak přidat nový systém zákazníka například nové město. Tuto operaci může provádět pouze uživatel s
Světelný profil každého světla je uložen v databázi a lze si jej zpětně zobrazit. V menu zvolte položku Statistika. V
Přihlaste se do systému a v menu zvolte Statistika. Tím se dostanete na stránku statistiky kde si lze zvolit jaké
Při vstupu do systému je zobrazen rychlý přehled jednotlivých lokací se symboly pro Online, Zapnuto a Program. Online/Offline Signalizace Online
Standardní provoz systému spočívá v řízení zón (lokace jako ulice, parky, městské části) programově, tedy plně automaticky. Občas je vyžadován
Přihlaste se do systému a v menu zvolte položku Lokace. Dále klepněte na tlačítko Prohlížet lokaci, čímž se dostanete na
V tomto návodu vám ukážeme jak jednoduše vytvoříte program a přiřadíte ho do vaší ulice. V menu vyberte Programy. Stránka
Přihlaste se do systému a v menu zvolte Lokace Následně zvolte lokaci a v ní svítidlo které vás zajímá tlačítkem
Zónou se rozumí město, část města, ulice, průmyslový komplex a další oblasti, kam přiřadíte vaše lampy. Výhodou je že je
Pokud si objednáte gateway a rádi byste připojili své nové lampy, zde je jednoduchý postup jak to ho dosáhnout prostřednictvím