Hardwarová výbava systému pro řízení venkovního osvětlení spočívá v instalaci IQRF DALI bridge do LED lampy a venkovního gateway počítače do elektro rozvaděče, na sloup, nebo kdekoliv jinde kde je přívod elektrického napájení. IQRF DALI bridge a gateway jsou propojeny IQRF bezdrátovou mesh sítí.

IQRF DALI Bridge

IQRF DALI Bridge je produkt společnosti IQRF Tech s.r.o. Toto zařízené umožňuje ovládat LED světelné moduly prostřednictvím DALI protokolu. Modul je součástí bezdrátové IQRF mesh sítě a je určen pro instalaci dovnitř svítidla kde je propojen s LED driverem.

Více o IQRF technologii nalznete zde.

Gateway

Gateway pro řízení venkovního osvětlení zajišťuje propojení všech připojených zařízení do internetu a také jejich lokální řízení. Je instalována do rozvaděče světelné soustavy nebo přímo na sloup. Přívod napájení musí být zajištěn.

Gateway je schopna připojit až 239 světelných bodů. Do internetu je připojena prostřednictvím 4G LTE modemu, alternativně lze využít LAN kabel tam kde je to možné, většinou uvnitř budov.

Gateway je dodávána s krytím IP65 s vyvedeným napájecím kabelem. Je určena k montáži na zeď, případně lze připravit speciální box dle požadavků zadavatele. Gateway je bezúdržbová, veškeré softwarové aktualizace a servisní zásahy jsou prováděny vzdáleně.

Lokální řízení venkovního osvětlení

Gateway zajišťuje zcela autonomní řízení nezávislé na připojení k internetu. Přestože doporučujeme mít gateway neustále připojenou do internetu, může se stát že dojde k jeho výpadku. To nemá na provoz světelné soustavy vliv, neboť software vykonávající řízení je umístěn právě na gateway.

V případě výpadku nejsou posílána data do řídicího cloud systému. Tuto situaci řídicí gateway vyhodnotí a ukládá data lokálně. Po obnovení spojení s cloud systémem jsou chybějící data tranferována do cloud systému.

Více o gateways

Řízení veřejného osvětlení systémem Logimic Light je distribuované, kdy část řízení probíhá na cloudu a část na řídící gateway, což
Gateway pro veřejné osvětlení je dodávána již připravená k provozu. Je třeba ji pouze nainstalovat a připojit k napájení ~230V.