Site Loader

Prší a přijíždím k nákupní zóně v Plzni poblíž centra. Je okolo 9:00 ráno a spolu s našimi partnery z firmy Qelpro nás čeká zprovoznění osvětlení venkovního prostranství a parkoviště u nákupní zóny. Pro Logimic Light je to první instalace podobného typu, kdy budeme řídit první nákupní zónu. Za firmu Logimic se takových událostí vždy rádi účastníme osobně.

Všechna světla jsou již namontována firmou Qelpro na stožárech a vybavena rádiovými vysílači IQRF DALI bridge. Ty zakrátko připojíme do gateway pomocí bezdrátové mesh sítě. Gateway je umístěna v technické místnosti a připojena do internetu.

Logimic Light je distribuovaný systém, kdy lokální edge logika je vykonávána na gateway, která je připijena prostřednictvím internetu do cloudu který pak provádí globální řízení. Samotná světelná soustava je tedy přímo ovládána gateway která je autonomní.

Vytvoření bezdrátové mesh sítě

Naše strategie v tomto případě je vytvořit síť přímo v reálném prostředí. Každé svítidlo je vybaveno IQRF DALI bridge vysílačem, který je v tzv. „bonding mode“, kdy je připraven pro připojovací příkaz. V takovémto režimu se svítidlo chová jako neřízené a lze ho zapnout, vypnout připojením ke zdroji.

Vytvoření bezdrátové sítě znamená v podstatě jedno kliknutí v řídicí aplikaci. Tu lze otevřít v jakémkoliv web browseru připojenému k internetu, my používáme běžný tablet pomocí kterého můžeme se světelnou soustavou pracovat v terénu. V sekci Gateways lze nyní jednoduše vytvořit síť.

Aktivací příkazu Network builder gateway vytvoří síť ze všech dostupných a zapnutých LED svítidel. Musí pouze odpovídat heslo pro tuto operaci nastavené z výroby. Připojené svítidlo se následně zobrazí jako modrý bod v gateway matici.

Mapová lokalizace

Světelnou síť nevytváříme naráz ale postupně. To nám současně umožní provádět takzvanou lokalizaci kdy jednotlivá světla nově připojené skupinky problikneme a zaznačíme jejich čísla sploupů a GPS souřadnice, protože IQRF DALI bridge jsou low-cost zařízení bez GPS modulu. Lokalizace později umožňí jednoduše světlo nalézt v případě signalizace jeho poruchy.

Připojili jsme tímto způsobem okolo 90-ti lamp postupně po 10-ti. Po připojení každé skupinky gateway automaticky přepočítá tzv. routování rádiové sítě tak, aby byla síť optimální. V síti typu mesh je totiž každé zařízení spojeno s gateway přes sousední zařízení a to i několik současně. Správné routování zvyšuje spolehlivost a robusnost celé síťe.

Po pár hodinách jsme hotovi a naše mapa zobrazuje jednotlivé světelné body.

Nastavení programu

Lampy jsou nakonec rozděleny do lokací podle přání zákazníka. Každá lokace je v podstatě zóna kterou lze ovládat a naprogramovat samostatně. Tím je možné zajistit světelný profil splňující jak režim daného obchodního centra, tak prodloužit životnost svítidel, kdy vhodným střídáním svícení přes různé skupiny svítidel lze dosáhnout rovnoměrného rozložení hodin svícení.

Světelný program je v podstatě změna intenzity svícení během noci, což se zajistí pomocí časových značek, anebo i událostí typu východ nebo západ slunce, která je specifická pro danou GPS pozici světelné soustavy. program může být libovolně modifikován dle potřeb uživatele s uvažováním jak lineárních, tak logaritmických parametrů LED driveru.

Správnou funkci programu lze ověřit ze statistik svícení, které jsou k dispozici pro každé svítidlo zvlášť.

Závěr

Logimic Light je navržen jako dostupný a intuitivní nástroj pro řízení vežejného osvětlení. Tato plikace však ukazuje, že je navíc efektivní při nasazení a lokalizačních úkonech. Společně s low-cost IQRF DALI bridge komunikační jednotkou tak poskytuje ekonomické a nenáročné řešení pro venkovní osvětlení.

Post Author: Michal Valny