Site Loader

Standardní provoz systému spočívá v řízení zón (lokace jako ulice, parky, městské části) programově, tedy plně automaticky. Občas je vyžadován i ruční zásah, například zapnutí všech svítidel v ulici.

V menu systému zvolte Lokace.

Následně vyberte lokaci kterou potřebujete zapnout a vsypte do jejího nastavení tlačítkem Prohlížet.

Po vstupu do karty lokace je tato obvykle v režimu řízení programem což napsáno přímo u režimu programu.

Aby bylo možné zónu ovládat ručně, je nejprve nutné ji vypnout z programu pomocí šedého tlačítka v položce Režim programu.

Pokud zvolíte vypnutí režimu programu, tato operace trvá několik sekund a je signalizována.

Po úspěšném vypnutí je signalizován stav mimo program a tlačítka pro manuální zapnutí a vypnutí jsou aktivní.

Zapnutí celé zóny se provede tlačítke Zapni, operace je potvrzena a současně zóna signalizuje zapnutí. Signalizace zapnutí u jednotlivých zařízení může několik sekund až půl minuty trvat. Odezva reálných světel je však vždy do 4 sekund.

Speciální případy

V případě že některá světla ze zapínané zóny jsou v poruše a nebyla zapnuta, zóna tento stav signalizuje oranžovým indikátorem zapnutí.


Post Author: Michal Valny