Site Loader

Logimic Light systém pro řízení veřejného osvětlení dokáže přímo v terénu vybudovat rádiovou síť mezi jednotlivými lampami a okamžitě je řídit. Tato funkce Automatického zprovoznění výrazně sižuje náklady na výrobu, logistiku, montáže, ale i servisní úkony jak jsme popisovali zde.

Pokud jsou lampy vybaveny GPS přijímači a je k dispozici pasportizace sloupů veřejného osvětlení, identifikace jednotlivých lamp pomocí GPS souřadnic a čísel sloupů se provede automaticky.

Zařízení bez GPS

Zažízení bez GPS je nutné po Automatickém zprovoznění lokalizovat manuálně. U menších instalací kde máme vizuální kontakt s celou světelnou soustavou, například v areálu firem, lze jednoduše manuálním zapnutím každého světla ověřit jeho pozici a zaznamenat ji v systému drag&drop přetažením příslušné značky světla.

Lokalizace

U větších instalací kdy nevidíme všechna světla připojené na příslušnou gateway je tento způsob lokalizace náročný. Proto jsme společně s firmou Review Displays Systems Ltd. vyvinuli software SensConnect umožňující snadnou a postupnou lokalizaci lamp veřejného osvětlení.

Princip spočívá v to, že operátor provádějící lokalizaci má tablet, pomocí kterého se dokáže spojit s určitou skupinou lamp ve svém okolí, které má vizuálně pod kontrolou. S těmito světly lze přímo komunikovat a zasílat jim příkazy typu zapnout/vypnout, případně další servisní příkazy a tím vizuálně lokalizovat příslušné světlo.

V aplikaci SensConnect lze následně takto identikované světlo jednoduše přiřadit drag&drop do příslušné GPS pozice na mapě. Systém podporuje i lokalizaci v budovách, kdy místo mapy je zobrazen plán objektu.

Tímto spůsobem, kdy operátor postupně skenuje určité menší části rozsáhlé skupiny světel lze provést lokalizaci i velkých instalací ve městech a vesnicích.

Aplikace SensConnect je dodávaná s profesionálním tabletem RTC-1200 od firmy Aaeon, který má robustní konstrukci, dvě baterie a je určen pro profesionální použití.

Post Author: Michal Valny