Site Loader

Světelný profil každého světla je uložen v databázi a lze si jej zpětně zobrazit. V menu zvolte položku Statistika.

V seznamu dostupných statistik zvolte Statistika svícení.

Následně zvolte lokaci ze které budete vybírat svítidlo které vás zajímá.

Nyní zvolte svítidlo které vás zajímá.

Dále zvolte časový úsek po který mají být statistiky vykresleny. Od-do zadáte klepnutím v kalendáři na první den časového úseku a klepnutím na druhý den časového úseku.

Typy grafů

Graf světelného profilu je zobrazen jako úroveň intenzyty v čase. Klepnutím na libovolný bod grafu se zobrazí hodnota intenzity.

Sloupcový graf procentuelního svitu v každé hodině zobrazuje procento svícení z dané hodiny, který respektuje úroveň svitu. Například svit po celou hodinu na úrovni 50% zobrazí sloupec 50% v dané hodině.

Exporty grafů

Exportovat lze sloupcový graf procentuelního svitu v každé hodině. Klepnutím na tlačítko Export do Csv se vygeneruje report a současně stáhne jako soubor ve formátu Csv.

Post Author: Michal Valny