Site Loader

V tomto návodu vám ukážeme jak jednoduše vytvoříte program a přiřadíte ho do vaší ulice.

V menu vyberte Programy.

Stránka s programy má dvě sekce Příkazy a Programy. Příkazy jsou různé akce systému které si nadefinujete, například Zapni nebo Vypni a program je pak sled příkazů v časovém úseku.

Příkazy

Klepněte na tlačítko Přidat u příkazů a v dialogu nadefinujte příkaz zapnout. Zadejte tedy jméno příkazu například Zapnout, z rozbalovacího menu zvolte systémpvý příkaz Turn On a úroveň intensity dejte na 100.

Pak potvrďte OK a příkaz je vložen do seznamu příkazů.

Úplně stejným postupem nadefinujte příkaz Vypnout viz obrázek.

A dále ještě příkaz na změnu intensity osvětlení na 80%.

Máme tedy celkem tři příkazy ze kterých vytvoříme řídicí program.

Program

Klepnete na tlačítko Přidat program v sekci programy.

Zadejte název programu a klepněte OK.

Program, zatím prázdný, se objevil v sekci Programy. Rozklikněte si ho a vnitřním tlačítkem Přidat vložte první příkaz.

V následujícím dialogu vybíráte ze seznamu příklazů které jsme vytvořili v předchozích krocích, dále vybíráte den a čas, kdy se má program vykonat.

Vložme tedy příkaz Zapnout na pondělí 20hod a potvrďte OK. Dále vložte změny intensity na pondělí 22hod.

A nakonec vypnutí v 6:00 ráno v úterý.

Tím máne nadefinován jednoduchý program na pondělní noc. Jednotlivé příkazy jsou vidět jako tabulka u vašeho programu. Příkazy lze upravovat či mazat tlačítky Upravit a Smazat u každého z nich.

Po dokončení programu nezapomeňte program nahrát do Gateways (samotného systému). To provedete příkazem Načíst do gateway vpravo. Do gateways se nahrávají všechny programy, pokud jste jich vytvořili více.

Úspěšné načtení je zobrazeno zprávou od každé gateway.

Přiřazení programu do lokace

Program je třeba přiřadit do lokace (ulice, zóna) kterou má řídit. Různé programy mohou řídit různé lokace, samozřejmě jedem program může řídit i více lokací současně.

V menu se přepněte do lokací.

V seznamu lokací vstupte do příslušné z nich.

Klepněte na tlačítko Program: Upravit.

A ze seznamu programů vyberme ten který jsme vytvořili výše. Potvrďte OK.

Nyné uvidíte, že lokace má již přiřazený program tak, že je jeho název uveden u položky program.

Současně je však program stále neaktivní (Program vypnut) a je třeba ho aktivovat modrým tlačítkem Režim program. Tím se lokace přepne do řízení programem.

V rychlém přehledu je u lokací řízených programem zobrazen symbol zaškrtávátka, u těch kde program není přiřazen je symbol varování.

Pozor: pokud lokace nemá přiřazen program, není řízena a tudíž světla zůstávají vypnuta.

Post Author: Michal Valny