Site Loader

Gateway pro veřejné osvětlení je dodávána již připravená k provozu. Je třeba ji pouze nainstalovat a připojit k napájení ~230V.

Instalace gateway

Gateway je dodána v krabici s krytím IP65. Je možné ji tedy nainstalovat ve venkovním prostředí, nicméně doporučujeme instalace do elektro rozvaděčů. Instalace musí splňovat tyto požadavky:

  • Gateway instalujte ve vertikální poloze. Krabice je označena šipkou, vývod napájecího kabelu musí být dole.
  • Gateway má přívodní kabel, který je třeba zakončit příslušnou zástrčkou, případně připojit přímo do rozvaděče. Gateway nemá samostatný vypínač napájení, je proto třeba vybavit rozvaděč příslušnou spínací jednotkou.
  • Gateway má dvě vnitřní antény, jednu pro IQRF signál a druhou pro GSM signál. V případě instalace gateweay do plechových rozvaděčových skříní případně ve větší vzdálenosti od prvního světla, je třeba černou anténu nahradit externí anténou s větším dosahem. Tyto situace je třeba řešit s dodavatelem, pokud nastanou.
Snadná instalace gateway pro řízení veřejného osvětlení.

Zapnutí gateway

Gateway se uvede do provozu přivedením napájení. Gateway je předkonfigurovaná, tudíž nevyžaduje žádné další operace, či nastavování. Po zapnutí se automaticky přihlásí do řídicí aplikace.

Vizuální kontrolu lze provést po otevření víka gateway krabice. Zapnutá a bežící gateway je signalizována červenou kontrolkou na vnitřním tělese gateway.

Funkční GSM připojení je indikováno diodou na bílém GSM modemu. Blikající dioda zeleně indikuje připojení do GSM sítě s blokovanou SIM. Pokud dioda svítí modře, gateway je propojena s řídicí aplikací a komunikuje. Tento režim je standardním režimem ve kterém se gateway musí nacházet.

Poznámka: GSM připojení je neaktivní až do doby počátku kontraktu. Proto v průbehu instalace nemusí být indikován provoz GSM.

Gateway pro řízení veřejného osvětlení v provedení pro venkovní instalace.

Další informace

Informace o dalším hardware pro chytrého řízení veřejného osvětlení Logimic Light naleznete zde.

Post Author: Michal Valny