Site Loader

V tomto návodu si ukážeme, jak přidat nový systém zákazníka například nové město. Tuto operaci může provádět pouze uživatel s oprávněním Administrátor.

Vytvoření systému

Nejdříve se přihlaste do systému do vašeho účtu. Popis jak na to je zde.. Následně z menu zvolte Administrace. Pokud tuto položku v menu nevidíte, nemáte dané oprávnění.

Tím se dostanete na stránku administrace se seznamem všech systémů vašich zákazníků. Stiskněte v dolní části tlačítko Přidat Systém.

Objeví se dialog ve kterém zadáte System ID což je jednoznačný identifikátor, dále název nebo firmu zákazníka a e-mail zákazníka nebo váš na který budou chodit notifikace. Pozor, System ID musí být bez mezer a diakritiky. Pak stiskněte OK.

Po stisknutí OK může chvilku trvat než je nový systém připraven. Poté ho uvidíte v seznamu zákazníků. Klepněte na tlačítko Aktivovat a již s ním můžete dále pracovat.

Přidejte gateway

V menu systému (tlačítko vlevo nahoře) zvolte Gateway zařízení.

Tím se dostanete na seznam gateways a pokud je toto první gateway kterou přidáváte uvidíte prázdný seznam. Stiskněte tedy tlačítko Přidat Gateway. V následujícím dialogu zadejte pouze Gateway ID a to bez mezer a diakritiky.

!Pozor: Gateway ID dostáváte od svého dodavatele, v případě chybného zadání nebude gateway komunikovat. V takovém příoadě gateway smažte a zadejte správné Gateway ID.

Poté potvrdíte OK.

Gateway se následně objeví v seznamu gateways a prohlédnout si ji můžete kliknutím na tlačítko s lupou vpravo. Tím se zobrazí detaily gateway včetně připojených světel. Pokud zatím nejsou žádná světla připojena, grafická matice obsahuje pouze prázdné (šedé) pozice s jednou modrou pozicí což je samotná gateway.

Vytvoření lokací (ulic)

V menu systému (tlačítko vlevo nahoře) zvolte Lokace.

Tím se přepnete do seznamu lokací. Pokud jde o nový cystém neuvidíte zde žádné lokace. Novou lokaci vytvoříte tlačítkem Přidat Lokaci.

V dialogu zadejte název lokace tedy ulice, městské části, či vyyšlené zóny. Zadejte její adresu, opět jakýkoliv text a stiskněte OK.

Tím se vytvoří zóna a kliknutím na tlačítko s lupou si lze prohlédnout její detaily. Mapa zatím neukazuje žádná data, neboť nejsou přiřazena svítidla. V případě že systém již má připojená svítidla, je možné je přiřadit dle návodu takto..

Post Author: Michal Valny