Site Loader

Společně s firmou Q-EL PRO, dodavatelem LED svítidel venkovního osvětlení, jsme provedli nasazení systému v městečku Jirkov u Chomutova.

Instalováno bylo celkem 220 svítidel s integrovanými IQRF DALI převodníky. Nasazení řídicího systému proběhlo přímo na ostrou instalaci ve městě.

Nasazení systému

V prvním kroce byly instalovány celkem 3 gateways do elektro rozvaděčů tak, aby optimálně pokryly obsluhovanou oblast. Každá gateway připojuje mezi 50 až 100 světelnými body a je připijena k internetu pomocí LTE modemů.

První operací po zapnutí gateway je tzv. Autonetwork, který zajistí připojení všech světel která jsou zapnuta k řídicí gateway. Tuto operaci lze pohodlně spustit přímo z portálu Logimic Light a nevyžaduje žádné další vstupy od uživatele vyjma několikaminutového strpení.

Po skončení operace byly připojeny téměř všechny světelné body, nebyly připojeny ty, které nebyly online, případně měly chybu v zapojení IQRF DALI převodníku.

Zvolili jsme instalaci gateway bez externí antény pro vyzkoušení signálu. Dle očekávání se nevyskytly větší problémy se signálem, díky mesh technologii kterou IQRF nabízí totiž není vyžadováno spojení každé lampy s gateway.

Po skončení autoneworku jsme schopni celý systém ovládat, nicméně lampy jsou sdruženy dle gateways. Jelikož požadavek zákazníka je sdružit lapmy podle ulic a ke každé z nich zaznamenat GPS polohu číslo sloupu, bylo nutné provést dodatečnou Lokalizaci.

Lokalizace

Lokalizace znamená řiřazení polohy každé lampě v systému. Pro menší instalace používáme metodu probliknutí, pro větší instalace používáme metodu DP2P scanování.

Tato metoda spočívá v tom, že pomocí tabletu s IQRF klíčem a speciální aplikace SensConnect se provede vyhledání světel pouze v nejbližším okolí. Tato světla lze probliknout, jelikož tablet je spojen s vyhledanými světly přímo, nikoliv přes internet a gateway.

Tím se určí které virtuální světlo v systému (adresa) odpovídá reálnému světlu na sloupu. Současně se lampa přiřadí do příslušné lokace (ulice). Kažá ulice má svůj program, který může být společný pro více ulic.

Program lze libovolně modifikovat, případně ho vyřadit a ovládat jednotlivá světla, nebo celé ulice ručně. pokud máte tablet s připojením k internetu, lze veřejné osvětlení plně ovládat přímo v terénu.

Níže je video z lokalizace pomoví skenování lamp. Pomocí tohoto postupu lze provést lokalizaci velmi rychle a efektivně. Současně je možné odhalit i lampy, které nejsou připojené ke gateway například z důvodu slabého RF signálu. Odhalili jsme tak dvě lampy kde bude třeba posílit antény.

Post Author: Michal Valny