Site Loader

Logimic Light systém řízení veřejného osvětlení sdružuje komponent běžících na lokálních řídicích počítačích (gateways) a komponenty bežících na webových serverech (cloudu). Zatímco gateways jsou umístěny u samotné světelné soustavy, konkrétně v jejím elektrorozvaděči, cloudové servery jsou umístěny mimo řízenou soustavu.

Gateway zajišťuje komunikaci s jednotlivými světly, jejich řízení a kontrolu poruch. Cloud zajišťuje sběr a ukládání dat, vyhodnocování poruch, hlídání servisních intervalů, zasílání e-mailů a další.

Logimic Light využívá cloudovou infrastrukturu globálních cloud providerů jako je Amazon Web Services, Google Cloud a další. Hlavními důvody proč využíváme tyto globální platformy je spolehlivost, bezpečnost a cenová dostupnost.

Logimic Light využívá globální cloudovou infrastrukturu Amazon Web Services, Google Cloud a další.

Spolehlivost

Logimic Light využívá cloudové služby Logimic IoT Services postavené na Amazon Web Services. Tyto služby poskytují tzv. serverless řešení, které není závislé na konkrétním hardware. Neudržujeme tedy žádné lokální servery, namísto toho používáme globální serverless řešení s garancí spolehlivosti 24/7.

Bezpečnost

Globální platformy poskytují vysokou úroveň zabezpečení a to jak samotné komunikace, která je zajištěna pomocí certifikátů a šifrování zpráv, tak samotných dat.

Světelná soustava je propojena s cloud platformou pomocí šifrované komunikace.

Řídicí gateway instalovaná v rozvaděči řízené soustavy komunikuje s cloudem pomocí bezpečnostního certifikátu, který se využívá k šifrování přenášených zpráv. V případě odcizení řídicí gateway systém provede automatické zneplatnění certifikátu.

Podobným způsobem je zajištěna komunikace mezi internetovým prohlížečem uživatele a cloudovou službou poskytující služby jako je zobrazení dat a statistik, aktuální stav světelné soustavy, možnost řízení a programování světel a další.

Cenová dostupnost

Logimic Light využívá cloudovou infrastrukturu „on-demand“. To znamená že alokujeme pouze ty výpočetní a datové zdroje které jsou v dané chvíli potřeba.

To nám umožňuje nabídnout nízké a flexibilní provozní náklady systému Logimic Light bez počáteční investice. Naši uživatelé mohou naše služby kdykoliv spustit, pozastavit nebo ukončit a to bez jakýchkoliv závazků či smluv.

Post Author: Michal Valny