Site Loader

V Logimic Light systému pro řízení veřejného a venkovního osvětlení představujeme funci pro automatické zprovoznění veřejného osvětlení. Tato funkce výrazně snižuje náklady na instalaci veřejného osvětlení, logistiku, ale i montážní proces.

Automatické zprovoznění veřejného osvětlení snižuje náklady na instalaci, logistiku a montážní proces.

Princip spočívá v tom, že připojení LED světel pomocí bezdrátové mesh sítě k řídicím gateways se provede až po instalaci světel a gateways v cílových destinacích.

Automatické zprovoznění se řídí z webového rozhraní systému Logimic Light a může být provedeno vzdáleně třeba i z druhé strany zeměkoule. Stačí několik kliknutí a po několika sekundách až minutách (dle počtu světel na gateway) má systém řízení veřejného osvětlení plnou funkcionalitu a může být předán zákazníkovi. Jak nato jsme ukázali zde.

Výhody automatického zprovoznění

Během výrobního procesu není potřeba párovat gateways s osvětlovacími tělesy, což snižuje náklady na montážní proces.

To také znamená, že není důležité kde bude jaká konkrétní gateway instalována, což platí i pro světla. Tím se výrazně zefektivňuje logistický proces, kdy jednoduše pošlete jakoukoliv naši gateway se skupinou vašich světel do cílové destinace a je zajištěno že spolu budou komunikovat.

Vzdálené ovládání vám umožní provést zprovoznění přímo u stožárů, anebo vzdáleně bez nutnosti být v místě instalace. To využijete například když celý systém instaluje třetí strana, nebo když jednoduše nemůžete zprovoznění provést ihned po instalaci.

Rychlost zprovoznění a optimální topologie sítě, která je vybudována s ohledem na lokální podmíny (rozmístění světelných bodů, rušení, síla signálu atd.) jsou další dvě výhody proč využívat automatické zprovoznění.

Automatické zprovoznění znamená rychlé vytvoření sítě s optimální topologií.

Bezpečnost

Pokud se LED světla nainstalují na stožáry a nejsou zprovozněna v rámci systému Logimic Light, chovají se jako standardní svítidla, která je možno zapnout/vypnout z rozvaděče soustavy.

V tomto stavu rádiové IQRF DALI převodníky čekají na příkazy z řídicí gateway, která potřebuje pro první komunikaci přístupové heslo. To je generováno dodavatelem LED osvětlení, integrátorem, případně tím kdo je oprávněn zprovoznění provádět a šifrováno tak, aby ho nebylo možné z převodníků získat.

Příkazy automatického zprovoznění jsou šifrovány.

Pokud vás tato technologi zaujala, rádi poskytneme další informace.

Post Author: Michal Valny