Snižujeme náklady na servisní operace

Výměna hardwarových částí systému ať už z důvodu životnosti, poruchy nebo vnějšího poškození je operace,…